รั้วคาวบอย

รั้วคาวบอย 3 ชั้น หน้างานอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง

ล้อมรั้วโดยแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อจัดแสดงม้า 

Visitors: 20,198