ผนังกันดิน กำแพงกันดิน

ผนังกันดินถือเป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างบ้าน หรือก่อสร้างรั้ว

เพราะหากไม่แข็งแรงเพียงพอ อาจมีผลทำให้บ้าน หรือรั้วเสียหาย

จนอาจพังลงมาได้ เราจึงใส่ใจในการก่อสร้างผนังกันดินเป็นอย่างมาก

ทุกขั้นตอนควบคุมโดยวิศวกร หรือผู้ชำนาญการ 

ไม่ปล่อยให้มีจุดบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย

เพราะอาจนำมาซึ้งความเสียหายร้ายแรงได้

ผนังกันดินั้นมีหลากหลายแบบ ควรเลือกชนิดที่เหมาะสมกับหน้างาน

และต้องคำนึงถึงความแข็งแรงเป็นหลัก

เพราะแต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน 

Visitors: 26,425