ผนังกันดินแบบหินเรียง

ผนังกันดินแบบหินเรียง คือผนังกันดินแบบใช้หินก่อขึ้นเป็นผนังตามความสูงที่ต้องการ

โดยมีบางส่วนฝังลงในดินเพื้อถ่วงน้ำหนัก เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะพอสมควร

ความแข็งแรงของผนังพอประมาณ นิยมใช้กับความสูงที่ไม่มากนัก 

การควบคุมคุณภาพขึ้นอยู่กับช่างที่ทำ

Visitors: 30,587