ผนังกันดินแบบแผ่นแปะ

ผนังกันดินแบบผสมระหว่างเท่ในที่และแผ่นสำเร็จ มีความแข็งแรงกว่าแบบแผ่นเสียบ

และแบบหินเรียง สามารถสร้างได้สูงถึง 5 เมตร 
Visitors: 25,384