รั้วคอนกรีตทึบสูง 2.10 m.

รั้วคอนกรีตทึบสูง 2.10 m. 
Visitors: 22,526