รั้วคอนกรีตทึบสูง 1.85 m.

รั้วทึบ
Visitors: 22,526