กำแพงกันดินแบบเทในที่และแบบตอกเข็มใส่แผ่นกันดิน

กำแพงกันดิน แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบที่เทในที โดยการออกแบบด้วยวิศวกรที่ชำนสญและมีประสบการโดยตรง

เหมาะกับสภาพพื้นที่แห้ง ไม่มีน้ำขัง

ความสูงตั้ง 1.00-5.00 เมตร ขึั้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน

ต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักวิศวกรรม

กำแพงกันดินแบบตอกเข็มเสียบแผ่น นิยมทำในชั้นดินอ่อน ความสูงไม่เกิน 3 เมตร

ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ


Visitors: 31,622