รั้วตาข่ายแรงดึง

รั้วตาข่ายแรงดึง

รั้วตาข่ายถักปม รั้วราคาถูกคุ้มค่า  ด้วยการออกแบบให้มีความถี่ด้านล่างห่างด้านบน
ทำเป็น รั้วไก่ รั้วล้อมสัตว์  รั้วกั้นสัตว์ รั้วเลี้ยงแพะ รั้วล้อมพื้นที่ รั้วล้อมสวน
ที่สำคัญ รั้วตาข่ายถักปมสามารถกั้นได้ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในเวลาเดียวกัน
 
รั้วตาขายมีขนาดความสูง 0.90 / 1.15 / 1.50 / 1.90 เมตร
 
ประโยชน์ที่เรารั้วคือ
1.ขอบเขตชัดเจน หมดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน
2.ได้ความปลอดภัยในพื้นที่
3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
Visitors: 20,195